Livgivande Företag åstadkommer mer tillsammans

Under de senaste åren har en tydlig inriktning vuxit fram inom nätverket för engagemang som går längre än att enbart stödja befintliga projekt ekonomiskt. Därför pågår nu ett förändringsarbete inom Livgivande Företag. Ett förändringsarbete som leds av Håkan Sandberg.

Sedan den 18 mars 2017 har Håkan uppdraget att leda Livgivande Företag, efter ett flerårigt ideellt engagemang i nätverket.

– Vi är oerhört glada över att Håkan vill ta över stafettpinnen, säger Hans Lindstrand, insamlingschef på Evangeliska Frikyrkan (EFK) som står bakom Livgivande Företag. Jag tror att Håkan med sin bakgrund och erfarenhet av att träna entreprenörer och arbeta med företagare, både i Sverige och internationellt, är helt rätt person att föra Livgivande Företag vidare.

Håkan Sandberg leder från och med mars 2017 Livgivande Företag, efter ett flerårigt ideellt engagemang i nätverket.

Håkan Sandberg leder från och med mars 2017 Livgivande Företag, efter ett flerårigt ideellt engagemang i nätverket.

Verkstad, innovation och problemlösning

Livgivande Företag befinner sig just nu i en förändringsfas. Tidigare har fokus legat mycket på att finansiera EFKs internationella arbete, de senaste åren framför allt mikrolånsprojekt. Nu vill man även ta vara på företagarens egen kreativitet och kompetens för att hjälpa entreprenörer i andra länder och även i Sverige att komma igång eller utvecklas.

Håkan Sandbergs entusiasm inför detta inför detta är påtaglig.

– Jag vet att det finns många, både unga och mer erfarna företagare, VD:ar och andra ledare som vill använda sin erfarenhet, kompetens, nätverk och andra resurser för att göra påtaglig och hållbar skillnad, säger Håkan Sandberg. Behoven finns både i Sverige och på andra håll i världen. Jag ser fram emot att tillsammans med alla dem bygga förutsättningarna för att frigöra mer energi och kreativitet med sikte på att åstadkomma mer tillsammans än vi kan göra som enskilda.

Inriktningen för Livgivande Företag framåt kommer med andra ord att vara mer verkstad, innovation och problemlösning än det varit någonsin tidigare. Inbjudan att vara med i detta är vidöppen för företagare som vill engagera sig.

– Utmaningen för mig under 2017 blir att hitta dem som vill vara med och bidra till att detta blir verklighet. Där hoppas jag att många vill tipsa mig, säger Håkan.

Kursdagarna fortsätter

De tidigare så uppskattade kursdagarna som inspirerat och gett företagarna i nätverket verktyg till lönsamt och meningsfullt företagande – och en värdefull gemenskap – fortsätter även framöver och nästa tillfälle blir 20 januari.

Rubriken är Coachande Ledarskap. “Hur motiverar vi våra medarbetare bäst?” Det är Charles White från Kapstaden i Sydafrika, VD för Mentors and Business Coaches International, som är expert på området.

Charles har under de senaste 15 åren jobbat som affärscoach och betjänat både enskilda företagare såväl som chefer i stora internationella bolag och även den Sydafrikanska regeringen. Förutom sitt arbete som affärscoach är han sedan ett knappt år tillbaka VD för det internationella nätverket av mentorer och affärscoacher MBCI. Han leder dessutom en växande församling i Kapstaden. Även som pastor är han en coach till mångas förvåning säger han och skrattar. "Man är mer van vid att man går till pastorn för att få besked om vad man ska göra och hur man ska tänka i Afrika. Som coach lämnar jag tillbaka makten till personen själv och ställer frågor för att låsa upp potentialen i dem och hjälpa dem hitta sitt bästa jag. I det långa loppet bygger vi en församling med människor som kan tänka själva och ta ansvar. Jag är hellre pastor för en sådan församling".

Andra halvan av dagen ägnar vi åt att fokusera på den afrikanska marknaden. Vad är det som händer i Afrika egentligen? Den afrikanska kontinenten är en av de snabbast växande marknaderna i världen. Medelklassen växer så det knakar. Oerhört många nya initiativ tas och företag etableras. Vi behöver helt ändra perspektivet på hur vi kan hjälpa Afrika vidare och inse att de själva har all förmåga som behövs och i stället för välgörenhet ska vi bli partners och investera kunskap, nätverk och pengar som bygger hållbart och ger återbäring. Vi bör ha inriktningen att återanvända pengarna som vi använder för att göra skillnad. När vi tänker på det sättet måste vi kombinera hjärta och hjärna och vara smarta i våra engagemang och både ställa krav och hitta hävstänger för värdeskapande. I stället för välgörenhet behöver vi praktiskt titta på hur vi som företagare kan bygga lösningar som gör världen bättre.

Till denna dag bjuder vi även i företag som är intresserade av att etablera sig i Afrika eller hitta partners för att bygga hållbara företag. Man får på eftermiddagen ställa ut sitt företag eller sin produkt och nätverka med ett 30-40-tal afrikanska företagare. Några av dem kommer under eftermiddagen pitcha sina företagsidéer för oss. För mer information prata med Håkan Sandberg hakan.sandberg@livgivande.se.

Mer information och anmälan >>

Om du vill veta mer om Livgivande Företag och vad som händer framöver kan du kontakta Håkan Sandberg. Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller följa oss på Facebook.