Livgivande Företag åstadkommer mer tillsammans

Under de senaste åren har en tydlig inriktning vuxit fram inom nätverket för engagemang som går längre än att enbart stödja befintliga projekt ekonomiskt. Därför pågår nu ett förändringsarbete inom Livgivande Företag. Ett förändringsarbete som leds av Håkan Sandberg.

Sedan den 18 mars 2017 har Håkan uppdraget att leda Livgivande Företag, efter ett flerårigt ideellt engagemang i nätverket.

– Vi är oerhört glada över att Håkan vill ta över stafettpinnen, säger Hans Lindstrand, insamlingschef på Evangeliska Frikyrkan (EFK) som står bakom Livgivande Företag. Jag tror att Håkan med sin bakgrund och erfarenhet av att träna entreprenörer och arbeta med företagare, både i Sverige och internationellt, är helt rätt person att föra Livgivande Företag vidare.

Håkan Sandberg leder sedan mars 2017 Livgivande Företag, efter ett flerårigt ideellt engagemang i nätverket.

Håkan Sandberg leder sedan mars 2017 Livgivande Företag, efter ett flerårigt ideellt engagemang i nätverket.

Verkstad, innovation och problemlösning

Livgivande Företag befinner sig just nu i en förändringsfas. Tidigare har fokus legat mycket på att finansiera EFKs internationella arbete, de senaste åren framför allt mikrolånsprojekt. Nu vill man även ta vara på företagarens egen kreativitet och kompetens för att hjälpa entreprenörer i andra länder och även i Sverige att komma igång eller utvecklas.

Håkan Sandbergs entusiasm inför detta inför detta är påtaglig.

– Jag vet att det finns många, både unga och mer erfarna företagare, VD:ar och andra ledare som vill använda sin erfarenhet, kompetens, nätverk och andra resurser för att göra påtaglig och hållbar skillnad, säger Håkan Sandberg. Behoven finns både i Sverige och på andra håll i världen. Jag ser fram emot att tillsammans med alla dem bygga förutsättningarna för att frigöra mer energi och kreativitet med sikte på att åstadkomma mer tillsammans än vi kan göra som enskilda.

Inriktningen för Livgivande Företag framåt kommer med andra ord att vara mer verkstad, innovation och problemlösning än det varit någonsin tidigare. Inbjudan att vara med i detta är vidöppen för företagare som vill engagera sig.

– Utmaningen för mig framöver blir att hitta dem som vill vara med och bidra till att detta blir verklighet. Där hoppas jag att många vill tipsa mig, säger Håkan.

Kursdagarna fortsätter

De tidigare så uppskattade kursdagarna som inspirerat och gett företagarna i nätverket verktyg till lönsamt och meningsfullt företagande – och en värdefull gemenskap – fortsätter även framöver med 3-4 tillfällen per år. Sidan Nästa kursdag uppdateras med information om kommande tillfällen.

Om du vill veta mer om Livgivande Företag och vad som händer framöver kan du kontakta Håkan Sandberg på 070-950 07 09 eller info@livgivande.se. Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller följa oss på Facebook.