Företag som bekämpar fattigdom genom företagsskapande

Livgivande Företag grundades 1989 av entreprenören och mångsysslaren Lars-Göran Gustafson.  Målet sedan starten är att verka och kanalisera ett engagemang hos företagare för långsiktiga insatser för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning genom yrkesutbildning och mikroföretagande.

Varje år arrangerar Livgivande Företag ett antal kursdagar. På dessa ger erfarna föreläsare dig inspiration och verktyg både för ditt företags och din personliga utveckling – och alltid utifrån grundvärderingen "meningsfullt företagande".

Alla föreläsare ställer upp pro bono och konferensanläggningarna vi är på sponsrar större delen av ordinarie konferensavgift. På så sätt genererar kursdagarna ett viktigt överskott som går in i projekt som genom utbildning, coachning och hjälp med mikrolån stödjer skapandet av enkla företag i världens fattigaste områden.

Under de senaste åren har en tydlig inriktning vuxit fram inom nätverket för engagemang som går längre än att enbart stödja befintliga projekt ekonomiskt. Därför pågår nu ett förändringsarbete inom Livgivande företag. Läs mer om förändringsarbetet här.

Livgivande Företag är en del av Evangeliska Frikyrkans (EFK) arbete och grundas på den kristna övertygelsen om alla människors lika värde och rätt att utvecklas. EFK har arbetat internationellt i 120 år och engagemanget utgår från en helhetssyn med omsorg om både människan och miljön. Enligt helhetssynen på människan har vi alla har fysiska, sociala, andliga och materiella behov. Läs mer om EFK på www.efk.se.