Material från ett event om människohandel

Vi hade en fantastisk dag tillsammans på Bergendal den 4 maj. Ämnet var tungt och berörande men alla inbjudna talare var samstämmiga: Det går att göra något det. Och som företagare kan du spela en nyckelroll. Nedan hittar du ljudinspelningar från de flesta av dagens inslag.

 
 
Jennifer Roemhildt Tunehag

Jennifer Roemhildt Tunehag

The global problem of human trafficking

Jennifer Roemhildt Tunehag har arbetat i 14 år i direkt kontakt med kvinnor och män utsatta för människohandel i Europa. Här redogör hon för hur den globala människohandeln ser ut, vilka länder som är värst och hur företagare gör en avgörande skillnad i kampen. Klicka nedan för att höra hennes föreläsning (OBS! på engelska). Du kan även ladda ned hennes PowerPoint-presentation.

 
Josephine Appelqvist & Anna Sander

Josephine Appelqvist & Anna Sander

sexhandeln i sverige

Anna Sander och Josephine Appelqvist  grundade 2004 organisationen Talita i Stockholm, vars uppdrag är att bekämpa sexhandeln i alla dess former genom att erbjuda de drabbade kvinnorna en möjlighet att uppleva inre helande och ett förändrat liv. Här berättar de om en verklighet som de flesta av oss vet mycket lite om men som existerar mitt ibland oss.

 
Mats Tunehag

Mats Tunehag

Företagande - en nyckel i kampen mot människohandel

Mats Tunehag har de senaste 20 åren varit med och utvecklat det som kommit att kallas Business As Mission (BAM). Här går han in konkret på hur företagande kan göra skillnad för människor som vill ta sig ur slaveri, eller ännu hellre, se till att de aldrig behöver hamna i det. Ladda även ned material från hans föreläsning: 

 
Expertpanelen svarar på frågor.

Expertpanelen svarar på frågor.

Panelsamtal

Lyssna till panelsamtalet där dagens fyra föreläsare svarar på frågor om människohandel från kursdeltagarna. Vad kan vi göra konkret? Håkan Sandberg är samtalsledare.

 
Ulf Stenerhag

Ulf Stenerhag

Förändra världen med en öl

Ulf Stenerhag är företagaren som såg människohandel på nära håll och kände han var tvungen att göra något åt det. Utan att veta hur det skulle gå till gjorde han det han kunde bäst och startade ett företag där vinsten helt skulle gå till arbete mot människohandel. Ulf hade dessvärre inte möjlighet att själv närvara under kursdagen men nu kan du, liksom vi som var där den 4 maj, ta del av hans inspirerande resa genom en videoföreläsning.

 

Hur kan vi engagera oss idag? Här är tre förslag:

Rune Carlsson tillsammans med sin fru Marita och dottern Jennie framför vattenkraftverket i Gamboula.

Rune Carlsson tillsammans med sin fru Marita och dottern Jennie framför vattenkraftverket i Gamboula.

1. Hjälp Traffickingoffer i Grekland och egypten

Eva-Lena Hellmark är, tillsammans med sin man Billy, missionärer för EFK i Aten. Där driver hon ett företag som hjälper traffickingoffer att komma in på arbetsmarknaden. Hon berättar att de behöver extern kompetens för att få företaget att komma vidare. Eric Berggren (EBER Dynamics) som under flera år har stöttat ett arbete i Egypten som vill hjälpa utsatta kvinnor slussas ut i arbetslivet, leder en arbetsgrupp för att koordinera insatserna i Aten. (Tid i klippet: 21:04)

2. Restaurera vattenkraftverket i Gamboula

Rune Carlsson var för 30 år sedan med och byggde ett vattenkraftverk som förändrade förutsättningarna för sjukhuset i Gamboula i Centralafrikanska republiken totalt. Nu behövs en rejäl restaurering, annars kan det redan hårt prövade sjukhuset snart stå utan elförsörjning. (Tid i klippet: 24:53)

3. Investera i unga entreprenörer i Nigeria

Håkan Sandberg berättade om Itzinyas entreprenörsakademi i Nigeria. Nu behöver de unga entreprenörerna lån och coachning från någon som gjort en liknande resa själv. (Tid i klippet: 48:03)

Film: Åter till Gamboula

Dessutom... i klippet hör du hur det visas en film, där vi får följa med när Rune för första gången sedan färdigställandet av kraftverket besöker Gamboula och höra hur han ser på sin insats idag. OBS! Filmen är lösenordsskyddad. Lösenordet är Gamboula.