BAM-konferens 2019.PNG

BAM-konferens i Europa

3-5 maj, Bukarest, Rumänien

En tredagars konferens om företagande i ett Gudsrikesperspektiv. Det kallas ofta för Business As Mission, eller kort och gott BAM, och även om företagande i mission inte i sig är en ny företeelse i historien så är detta en gräsrotsrörelse som vuxit starkt globalt under de senaste 15 åren. Vad är det som händer över hela världen i och genom kristna företagare? Gud talar till företagare om hur de kan skapa värde på ett nytt sätt. Nyckelpersoner från näringslivet, investorer, universitetslektorer, församlingsledare och missionsledare från Europa och andra delar av världen, möts för att dela sina erfarenheter om hur Gud använder just företagande och företagsamhet för att utbreda sitt rike och välsigna människor.

Vem bör komma?

Du som antingen är företagare själv, är företagsam på andra sätt eller som helt enkelt längtar efter att arbete och tro ska få smälta samman till en helhet. Du kanske kommer från utbildningsväsendet, församlingsledning eller är involverad i mission på något sätt och är nyfiken på vad Gud säger om värdeskapande som ett sätt att uttrycka Guds rike och hur näringslivet är en plats där Gud verkar och når nya människor med de goda nyheterna.

Varför bör du komma?

BAM-konferensen är perfekt för dig om…

…du är affärsman eller affärskvinna och vill undersöka hur din kunskap och erfarenhet kan bli till ännu större välsignelse i Guds rike

…du är församlingsledare som vill utrusta och engagera företagarna i din församling

…du är missions- och föreningsledare som vill sätta dig in i och förstå BAM-strategin

…du är vem som helst som vill höra hur Gud använder företagande till sin ära idag

Missa inte denna möjlighet att knyta kontakter med andra med samma längtan. Tillsammans kan vi göra mer!

Talare och ämnen

Ämnen som kommer att beröras är bl.a:

  • Kallelsen till företagande

  • Företagandets bibliska grund

  • Vad vi lärt oss rent praktiskt från BAM hittills

  • Globala trender inom BAM

  • “Best Practices” för BAM

  • Företagande och människohandel

  • Företagande och integration

  • Globala BAM-erfarenheter

  • Strategiska frågor för BAM i Europa

…och mycket annat. 

Det blir även samtal i mindre grupper för: BAM start-up’s, investorer, coacher och mentorer, missionsorganisationer, akademiker och många andra. Det kommer att finnas mängder av möjligheter till nätverkande och diskussioner genom våra panelsamtal med frågor och svar, rundabordssamtal och genom konferensappen.

Frågor och anmälan

För frågor och anmälan med Livgivande Företags rabatt, skicka ett mail till info@livgivande.se.