Välkommen på kursdag hos Chalmers i Göteborg den 20 januari!

För ett år sedan kombinerade vi en av våra kursdagar med Swedish Winter Challenge. Det är ett årligt arrangemang där 30-40 afrikanska företagare kommer till Sverige för ledarutbildning och nätverkande. Det uppskattades mycket och vi sa att vi måste göra om detta. Nu har vi möjligheten igen. Denna gång spetsar vi det genom att göra det som ett samarrangemang med Chalmers Entreprenörskola.

Läs mer och anmäl dig >>


Håkan Sandberg tar över rodret för Livgivande Företag

 

Från och med den 18 mars 2017 tar Håkan Sandberg över rodret för Livgivande Företag.

"Jag vet att det finns många både unga och mer erfarna företagare, VD:ar och andra ledare som vill använda sin erfarenhet, kompetens, nätverk och andra resurser för att göra påtaglig och hållbar skillnad. Behoven finns både i Sverige och på andra håll i världen. Jag ser fram emot att tillsammans med alla dem bygga förutsättningarna för att frigöra mer energi och kreativitet med sikte på att åstadkomma mer tillsammans än vi kan göra som enskilda." 

Läs mer om Håkan Sandberg och framtiden för Livgivande Företag >>

 

 
 

Om livgivande företag

Livgivande Företag verkar och kanaliserar ett engagemang hos företagare för långsiktiga insatser för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning genom yrkesutbildning och mikroföretagande.

Läs mer om Livgivande Företag >>

tumblr_mn8b8sLRb61rkz363o1_1280.jpg

på gång

Under de senaste åren har en tydlig inriktning vuxit fram inom nätverket för engagemang som går längre än att enbart stödja befintliga projekt ekonomiskt. Därför pågår nu ett förändringsarbete inom Livgivande företag. 

Se vad som är på gång under 2018 >>